Priser

  • Löpande redovisning från 595 kr/h
  • Konsultarvode, kundbesök 995 kr/h
  • Bokslut 795 kr/h
  • Företag – Inkomstdeklaration från 1500 kr/st
  • Årsredovisning 2500 kr/st
  • K10 1000 kr/st
  • Bolagsregistrering från 750 kr/h
  • Rådgivning 695 kr/h

Fasta priser

Vi kan även erbjuda fasta månadspriser efter en överenskommelse.